Hvorfor lugter kloakken?

Sådan undgår du luftgener i hjemmet

I hjemmet kan der hurtigt opstå luftgener, men det er ofte vanskeligt at lokalisere, hvor den grimme lugt kommer fra. Som udgangspunkt kan lugt fra kloakken skyldes mange ting, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på tegnene, når man skal udføre kloakarbejde. Lugt fra kloakken er som regel forårsaget af, at vandlåsen er tom, eller at den er stoppet. I disse tilfælde kan man selv give sig i kast med kloakarbejde, hvis man har lidt erfaring. Er der problemer i selve kloakken, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

 

Slip af med kloaklugt hurtigt og effektivt

Der er mange tiltag, man kan ty til, hvis man oplever luftgener i hjemmet. Disse tiltag kræver ikke det store kendskab til kloaksystemer, og du behøver som sådan ikke udstyr. Oplever du lugt fra kloakken, kan du eksempelvis rense vandlåsen. Dette kan man gøre ved at åbne for alle vandhaner og trækker ud i toilettet samtidig. På denne måde bliver vandlåsene fyldte og derved renset igennem. Man kan også vælge at få foretaget mere omfattende kloakarbejde med en rensning. Denne skal dog foretages af en kloakmester.

 

Er du i tvivl? Så søg professionel hjælp

Hvert kloaksystem er omfattende, og derfor kan det være svært at lokalisere problemet. Af den grund kan det være en god idé at kontakte professionelle, der har speciale i kloakarbejde. På sådan vis undgår man at ødelægge noget i kloakken. Ofte kan kloakmestre udføre en tv-inspektion af din kloak. Dette foregår ved, at et kamera indføres i kloakken, så man kan se præcis, hvor problemet er. Skyldes lugten defekte kloakrør, tilstopning eller rotter, vil kloakmesteren være i stand til at opdage og udbedre det hurtigt og effektivt.