Barselsregler for far

Barsel gennem tiden

Den første barselslov i Danmark blev gennemført i 1901. Det var ikke en selvstændig lov, men kom i forbindelse med Fabriksloven, der skulle forbedre de arbejdendes rettigheder på arbejdsmarkedet i starten af det 20. århundrede. Under denne lov fik kvinder lov til at få 4 ugers barselshvile, men det var dengang begrænset hvor mange kvinder, der i virkeligheden benyttede sig af denne barselsperiode, eftersom der ikke var mange fra denne sociale gruppe, som loven egentlig henvendte sig til, der havde råd til ikke at arbejde i en måned. I 1914 skete der dog det, at arbejdsløshedskasserne fik lov til at udbetale penge til sine medlemmer en måned efter fødslen, hvorfor kvinderne nu kunne holde barsel uden at gå på kompromis med deres økonomi.

 

Barselsreglerne i dag

Siden den første barselslovs indførelse har barselsreglerne ændret sig meget. I dag har forældrene ret til 52 ugers barselsorlov med dagpenge. Moren ret til fravær fra arbejdet tidligst 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Derudover er der de 2 første uger efter fødslen for moren forbud mod at arbejde.

Hvis man ser bort fra den påkrævede barsel, som barnets mor er pålagt, er det i dag også meget populært, at barnets far også vælger at tage en barselsorlov. Reglerne tillader nemlig dette, da forældrene i dag frit vælge, hvordan de har lyst til at fordele den resterende barselsperiode, hvorfor de enten kan vælge at holde barslen sammen, eller de kan holde den i forlængelse af hinanden.

 

Far på barsel

Som far på barsel har du en enestående mulighed for at få søn/datter-tid uden mor, hvor du kan knytte dig til dit barn i den tidligere alder, som barnet alt andet lige også gør til moren. Ved at lave forskellige aktiviteter sammen med barnet, vil I opnå en samhørighed, og du vil lære dit barn at kende. Af det nedenstående er nogle aktiviteter, som I kunne foretage jer sammen:

  • Babyrytmik
  • Tag i Babybio
  • Tag i fars klub
  • Babysvømning
  • Gå på biblioteket
  • Gå en god tur

Hvis du vil påvirke dit barns sproglige og motoriske udvikling, kan du tage til babyrytmik, hvor I kommer til at lave sanglege og motoriske øvelser. Hvis du er på barsel og gerne vil se en af de nyeste film i biografen, er dette også en mulighed. Mange af de Københavnske biografer, har de såkaldte babybioforestillinger, hvor der også er plads til de små.

Fars klub er et alternativ, hvor far er i fokus. Her kan man altså komme på legestue og møde andre fædre på barsel. Hvis du selv er glad for vand, er babysvømning også en mulighed. Dog skal du lige være opmærksom på reglerne i den pågældende svømmehal.

I kan også gå en tur på biblioteket og nyde atmosfæren, nærliggende med god højtlæsning.